Pesquisa de uso do banco de dados

סקר שימוש במאגר המידע של משרד התיירות

 

משרד התיירות מפרסם סטים של מאגרי מידע בתחום התיירות הנגזרים ממערכת מידע למטייל.
רשימת הסטים מופיעה בקישור הבא: https://data.gov.il/organization/ministry_of_tourism.

לצורך שיפור השירות, משרד התיירות מפרסם סקר קצר למשתמשי מאגר המידע בתחום התיירות.

נשמח לעזרתכם ולמענה על הסקר בזמנכם הפנוי.

לחץ כאן למילוי הסקר