40 שנה לאיחודה של ירושלים ציון אירועי שנת ה 40 לאיחודה של ירושלים

ספר - 40 שנה לאיחודה של ירושלים : ציון אירועי שנת ה 40 לאיחודה של ירושלים
Anbieter: Ministry of Tourism
Produktspezifikation
Sprache Hebräisch
Produktspezifikation
Sprache Hebräisch
Tags