Database use survey

סקר שימוש במאגר המידע של משרד התיירות

 

משרד התיירות מפרסם סטים של מאגרי מידע בתחום התיירות הנגזרים ממערכת מידע למטייל.
רשימת הסטים מופיעה בקישור הבא: https://data.gov.il/organization/ministry_of_tourism.

לצורך שיפור השירות, משרד התיירות מפרסם סקר קצר למשתמשי מאגר המידע בתחום התיירות.

נשמח לעזרתכם ולמענה על הסקר בזמנכם הפנוי.

לחץ כאן למילוי הסקר