תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות דוח מסכם

ספר - תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות: דו"ח מסכם
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Item Type מפה
Publisher's Name עיריית ירושלים
Publishing House ירושלים
Number of Pages 1
Products specifications
Item Type מפה
Publisher's Name עיריית ירושלים
Publishing House ירושלים
Number of Pages 1