תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות דוח מסכם

ספר - תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות: דו"ח מסכם
Source: Ministry of Tourism