תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות ירושלים

ספר - תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית התיירות: ירושלים
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Year of Publication 2002
Item Type ספר
Publisher's Name ייזום תכנון וקידום תכניות תיירות, סביבה ומורשת תרבות
Publishing House בארי
Number of Pages 14
Number of Copies 1
Products specifications
Year of Publication 2002
Item Type ספר
Publisher's Name ייזום תכנון וקידום תכניות תיירות, סביבה ומורשת תרבות
Publishing House בארי
Number of Pages 14
Number of Copies 1