תקנון פלח פעילות לא חקלאית ותיירותית למושב תאשור

ספר - תקנון פל"ח (פעילות לא חקלאית ותיירותית למושב תאשור)
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Year of Publication 1997
Item Type ספר
Publisher's Name בית הספר לניהול תיירות
Publishing House ישראל
Products specifications
Year of Publication 1997
Item Type ספר
Publisher's Name בית הספר לניהול תיירות
Publishing House ישראל