תקנות שירותי תיירות מורי דרך התשכז-1967

מאמר - תקנות שירותי תיירות (מורי דרך), התשכ"ז-1967
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Item Type מאמר
Publishing House IIASA
Products specifications
Item Type מאמר
Publishing House IIASA