תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אחסון תיירותי

ספר - תקנים פיזיים לתכנון וסיווג מתקני אחסון תיירותי
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Main Subject אירועי תרבות
Sub Subject כללי
Year of Publication 2000
Language Hebrew
Item Type ספר
Publisher's Name משרד התיירות
Publishing House ישראל
Out of 1
Serial משרד התיירות
Number of Pages 32
Number of Copies 1
Products specifications
Main Subject אירועי תרבות
Sub Subject כללי
Year of Publication 2000
Language Hebrew
Item Type ספר
Publisher's Name משרד התיירות
Publishing House ישראל
Out of 1
Serial משרד התיירות
Number of Pages 32
Number of Copies 1