תרומתה של תעשיית התיירות לכלכלה העולמית

ספר - תרומתה של תעשיית התיירות לכלכלה העולמית
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Main Subject מילונים, מפות ואטלסים
Sub Subject כללי
Year of Publication 1996
Language Hebrew
Item Type ספר
SSN 965-17-0098-X
Publisher's Name קרית-ספר
Publishing House ירושלים
Out of 1
מיקום פיזי של הכותר נמצא אצל הדוברת
Number of Pages 1242
Number of Copies 1
Title Status רגיל
Products specifications
Main Subject מילונים, מפות ואטלסים
Sub Subject כללי
Year of Publication 1996
Language Hebrew
Item Type ספר
SSN 965-17-0098-X
Publisher's Name קרית-ספר
Publishing House ירושלים
Out of 1
מיקום פיזי של הכותר נמצא אצל הדוברת
Number of Pages 1242
Number of Copies 1
Title Status רגיל