תרומת ההשקעה הציבורית בתשתיות ענף התיירות לצמיחה אזורית בישראל

ספר - תרומת ההשקעה הציבורית בתשתיות ענף התיירות לצמיחה אזורית בישראל
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Year of Publication 1994
Item Type ספר
Remarks חלק מסקר כולל למיפוי פיתוח תיירות ברחבי הארץ
Publisher's Name משרד התיירות
Publishing House ירושלים
Inside תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית תיירות מוחלקת לשמונה אזורים
Volume 4
Out of 9
Serial תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית תיירות מוחלקת לשמונה אזורים
Number of Pages 84
Title Status רגיל
Products specifications
Year of Publication 1994
Item Type ספר
Remarks חלק מסקר כולל למיפוי פיתוח תיירות ברחבי הארץ
Publisher's Name משרד התיירות
Publishing House ירושלים
Inside תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית תיירות מוחלקת לשמונה אזורים
Volume 4
Out of 9
Serial תכנית פרוגרמטית לפיתוח תעשיית תיירות מוחלקת לשמונה אזורים
Number of Pages 84
Title Status רגיל