תרומת ההשקעה הציבורית בתשתית ענף התיירות לצמיחה אזורית לצמיחה אזורית בישראל -תרומת ההשקעה הציבורית בתשתית ענף התיירות לצמיחה אזורית

ספר - תרומת ההשקעה הציבורית בתשתית ענף התיירות לצמיחה אזורית לצמיחה אזורית בישראל -תרומת ההשקעה הציבורית בתשתית ענף התיירות לצמיחה אזורית
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Main Subject כלכלה
Sub Subject אמדנים וחיזוי
Year of Publication 2011
Language English
Item Type מאמר
Inside TOURISM ECONOMICS [2568]
Volume 1
Out of 17
Number of Copies 1
Title Status רגיל
Products specifications
Main Subject כלכלה
Sub Subject אמדנים וחיזוי
Year of Publication 2011
Language English
Item Type מאמר
Inside TOURISM ECONOMICS [2568]
Volume 1
Out of 17
Number of Copies 1
Title Status רגיל