תרחיש יחוס מלא - רעידת אדמה - ינואר 2013

ספר - תרחיש יחוס מלא - רעידת אדמה - ינואר 2013
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Year of Publication 2011
Item Type ספר
Publisher's Name [המו"ל]
Publishing House ירושלים
מיקום פיזי של הכותר 55
Number of Pages 34
Number of Copies 1
Title Status רגיל
Products specifications
Year of Publication 2011
Item Type ספר
Publisher's Name [המו"ל]
Publishing House ירושלים
מיקום פיזי של הכותר 55
Number of Pages 34
Number of Copies 1
Title Status רגיל