תרןמת התיירות לכלכלת ישראל

Source: Ministry of Tourism