תשובה לבקשה לקבלת מידע RFI לעניין דרוג בתי מלון בישראל

ספר - תשובה לבקשה לקבלת מידע (RFI) לעניין דרוג בתי מלון בישראל
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Main Subject מחקר
Sub Subject מתודולוגיה
Year of Publication 2014
Language Hebrew
Item Type מאמר
Editor FLETCHER, JOHN
Publisher's Name WILEY - BLACKWELL
Publishing House UK
Inside INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH [3751]
Volume 6
Out of 16
The Author's Name FLETCHER, JOHN
Number of Copies 1
Title Status רגיל
Products specifications
Main Subject מחקר
Sub Subject מתודולוגיה
Year of Publication 2014
Language Hebrew
Item Type מאמר
Editor FLETCHER, JOHN
Publisher's Name WILEY - BLACKWELL
Publishing House UK
Inside INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH [3751]
Volume 6
Out of 16
The Author's Name FLETCHER, JOHN
Number of Copies 1
Title Status רגיל