תשתית תיירותית מלאי תכניות לפיתוח

ספר - תשתית תיירותית : מלאי תכניות לפיתוח
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Main Subject סטטיסטיקה
Sub Subject נתונים
Year of Publication 2010
Language Hebrew
Item Type ספר
Publisher's Name עיריית טבריה /החברה הכלכלית לפיתוח טבר
Publishing House טבריה
Serial עיריית טבריה /החברה הכלכלית לפיתוח טבריה
מיקום פיזי של הכותר טבריה ה-2
Number of Pages 22
Number of Copies 1
Title Status רגיל
Products specifications
Main Subject סטטיסטיקה
Sub Subject נתונים
Year of Publication 2010
Language Hebrew
Item Type ספר
Publisher's Name עיריית טבריה /החברה הכלכלית לפיתוח טבר
Publishing House טבריה
Serial עיריית טבריה /החברה הכלכלית לפיתוח טבריה
מיקום פיזי של הכותר טבריה ה-2
Number of Pages 22
Number of Copies 1
Title Status רגיל