1994-5 תשנה שנת תיירות השלום סיכום פעולות וארועים-1994-5 תשנה שנת תיירות השלום סיכום פעולות וארועים

ספר - 1994-5 תשנ"ה שנת תיירות השלום : סיכום פעולות וארועים-1994-5 תשנ"ה שנת תיירות השלום : סיכום פעולות וארועים
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Main Subject שיווק
Sub Subject תכנון פיתוח ושימור
Year of Publication 2007
Language Hebrew
Item Type מאמר
Editor CROATIA NATIONAL BOARD
Publishing House CROATIA
Inside TOURISM - AN INTERDICIPLINARY JOURNAL [1290]
Volume 4
Out of 55
The Author's Name CROATIA NATIONAL BOARD
Number of Copies 1
Title Status רגיל
Products specifications
Main Subject שיווק
Sub Subject תכנון פיתוח ושימור
Year of Publication 2007
Language Hebrew
Item Type מאמר
Editor CROATIA NATIONAL BOARD
Publishing House CROATIA
Inside TOURISM - AN INTERDICIPLINARY JOURNAL [1290]
Volume 4
Out of 55
The Author's Name CROATIA NATIONAL BOARD
Number of Copies 1
Title Status רגיל