40 שנה לאיחודה של ירושלים ציון אירועי שנת ה 40 לאיחודה של ירושלים

ספר - 40 שנה לאיחודה של ירושלים : ציון אירועי שנת ה 40 לאיחודה של ירושלים
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Main Subject תכניות עבודה, אב ומתאר
Sub Subject דתות
Year of Publication 2001
Language Hebrew
Item Type ספר
Publisher's Name פיתוח מזרח ירושלים בע"מ
Publishing House [ירושלים]
Serial המשרד לעניני דתות /עירית ירושלים /מועצת בתי העלמין
מיקום פיזי של הכותר ד -1 ירושלים
Number of Pages 17
Number of Copies 1
Title Status רגיל
Products specifications
Main Subject תכניות עבודה, אב ומתאר
Sub Subject דתות
Year of Publication 2001
Language Hebrew
Item Type ספר
Publisher's Name פיתוח מזרח ירושלים בע"מ
Publishing House [ירושלים]
Serial המשרד לעניני דתות /עירית ירושלים /מועצת בתי העלמין
מיקום פיזי של הכותר ד -1 ירושלים
Number of Pages 17
Number of Copies 1
Title Status רגיל