40 שנה לאיחודה של ירושלים ציון אירועי שנת ה 40 לאיחודה של ירושלים

ספר - 40 שנה לאיחודה של ירושלים : ציון אירועי שנת ה 40 לאיחודה של ירושלים
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Language Hebrew
Products specifications
Language Hebrew