50 אתרי התיישבות וקוממיות ציוני דרך במורשת ההתיישבות הצעה לפיתוח משלים במלאת 50 שנה למדינת ישראל

מידע - 50 אתרי התיישבות וקוממיות ציוני דרך במורשת ההתיישבות הצעה לפיתוח משלים במלאת 50 שנה למדינת ישראל
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Main Subject תכנון ופיתוח
Sub Subject פוטנציאל
Year of Publication 1996
Language Hebrew
Item Type ספר
Publisher's Name אוניברסיטה בר אילן
Publishing House רמת גן
Serial אניברסיטה בר אילן
מיקום פיזי של הכותר שונות ה-4
Number of Copies 1
Products specifications
Main Subject תכנון ופיתוח
Sub Subject פוטנציאל
Year of Publication 1996
Language Hebrew
Item Type ספר
Publisher's Name אוניברסיטה בר אילן
Publishing House רמת גן
Serial אניברסיטה בר אילן
מיקום פיזי של הכותר שונות ה-4
Number of Copies 1