50 שנות מצפים בנגב גבולות רביבים בית אשל

ספר - 50 שנות מצפים בנגב :גבולות, רביבים, בית אשל
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Main Subject ארגוני תיירות
Sub Subject חקר שווקים
Year of Publication 2011
Language Hebrew
Item Type ספר
SSN ISBN 978-92-844-1373-7
Publishing House SPAIN
Serial UNWTO
מיקום פיזי של הכותר 50
Number of Pages 95
Number of Copies 1
Title Status רגיל
Products specifications
Main Subject ארגוני תיירות
Sub Subject חקר שווקים
Year of Publication 2011
Language Hebrew
Item Type ספר
SSN ISBN 978-92-844-1373-7
Publishing House SPAIN
Serial UNWTO
מיקום פיזי של הכותר 50
Number of Pages 95
Number of Copies 1
Title Status רגיל