60 שנה למצפה גבולות המצפה הראשון בנגב-שישים שנה למצפה גבולות המצפה הראשון בנגב

ספר - 60 שנה למצפה גבולות : המצפה הראשון בנגב -שישים שנ ה למצפה גבולות : המצפה הראשון בנגב
Source: Ministry of Tourism
Products specifications
Language Hebrew
Products specifications
Language Hebrew