9246 דוח הערכת קונפקליקט יוזמת הקזינו בעיר אילת

דו"ח הערכת קונפקליקט יוזמת הקזינו בעיר אילת
Source: Ministry of Tourism