9268 תוכנית לפיתוח וניהול תיירות בת קיימא

תוכנית לפיתוח וניהול תיירות בת קיימא
Source: Ministry of Tourism