Rav Kav servic - Tel Aviv - Hashalom

Operator: Israel Railways, Region: Tel Aviv & Center, Address: Hashalom
Source: Ministry of Transport and Road Safety
Products specifications
Operator Israel Railways
Opening Hours Sunday - Thursday 07:00 - 19:00
Address Hashalom
City Tel Aviv Jaffa
Region Tel Aviv and Center
Last updated 09/05/2018
Products specifications
Operator Israel Railways
Opening Hours Sunday - Thursday 07:00 - 19:00
Address Hashalom
City Tel Aviv Jaffa
Region Tel Aviv and Center
Last updated 09/05/2018