AVIS- Herzliya

Address: HaSadna'ot 3 Herzliya Pituach, Opening Hours: Sunday - Thursday: 08: 00-17: 00. Saturday: 08: 00-13: 00.
Source: AVIS
Region: Tel-Aviv area
URL
Products specifications
Opening Hours Sunday - Thursday: 08: 00-17: 00. Saturday: 08: 00-13: 00.
Address HaSadna'ot 3, Herzliya Pituach
City Herzliyya
Region Tel Aviv and Center
Phone 972-9-9577037
Email rent@avis.co.il
URL https://www.avis.co.il
Products specifications
Opening Hours Sunday - Thursday: 08: 00-17: 00. Saturday: 08: 00-13: 00.
Address HaSadna'ot 3, Herzliya Pituach
City Herzliyya
Region Tel Aviv and Center
Phone 972-9-9577037
Email rent@avis.co.il
URL https://www.avis.co.il