מדקרוז

Teléfono: 03 9272727
Proveedor: Israel Incoming Tour Operators Association
 

 

 
Especificaciones de productos
Teléfono <a href="tel:03 9272727 ">03 9272727 </a>
Contacto ענת סמובסקי
Correo electrónico <a href="mailto:med_cru@medcruises.co.il">med_cru@medcruises.co.il</a>
Dirección web https://WWW.MEDCRUISES.CO.IL
 

 

 
Especificaciones de productos
Teléfono <a href="tel:03 9272727 ">03 9272727 </a>
Contacto ענת סמובסקי
Correo electrónico <a href="mailto:med_cru@medcruises.co.il">med_cru@medcruises.co.il</a>
Dirección web https://WWW.MEDCRUISES.CO.IL