50 אתרי התיישבות וקוממיות ציוני דרך במורשת ההתיישבות הצעה לפיתוח משלים במלאת 50 שנה למדינת ישראל

מידע - 50 אתרי התיישבות וקוממיות ציוני דרך במורשת ההתיישבות הצעה לפיתוח משלים במלאת 50 שנה למדינת ישראל
Proveedor: Ministry of Tourism
Especificaciones de productos
Campo principal תכניות עבודה, אב ומתאר
Campo secundario אזורי
Idioma Hebreo
Especificaciones de productos
Campo principal תכניות עבודה, אב ומתאר
Campo secundario אזורי
Idioma Hebreo