1994-5 תשנה שנת תיירות השלום סיכום פעולות וארועים-1994-5 תשנה שנת תיירות השלום סיכום פעולות וארועים

ספר - 1994-5 תשנ"ה שנת תיירות השלום : סיכום פעולות וארועים-1994-5 תשנ"ה שנת תיירות השלום : סיכום פעולות וארועים
Source: Ministère du Tourisme
Products specifications
Domaine principal שיווק
Domaine secondaire תכנון פיתוח ושימור
Année de Publication 2007
Langue Hébreu
Type d’article Article
Rédacteur en chef CROATIA NATIONAL BOARD
Maison d’édition CROATIA
À l’intérieur TOURISM - AN INTERDICIPLINARY JOURNAL [1290]
Volume 4
Sur 55
Nom de l’auteur CROATIA NATIONAL BOARD
Nombre d’exemplaires 1
Statut de titre Normal
Products specifications
Domaine principal שיווק
Domaine secondaire תכנון פיתוח ושימור
Année de Publication 2007
Langue Hébreu
Type d’article Article
Rédacteur en chef CROATIA NATIONAL BOARD
Maison d’édition CROATIA
À l’intérieur TOURISM - AN INTERDICIPLINARY JOURNAL [1290]
Volume 4
Sur 55
Nom de l’auteur CROATIA NATIONAL BOARD
Nombre d’exemplaires 1
Statut de titre Normal