בולגריאן אייר צ'רטר

מדינה: בולגריה, מיקום סניף בארץ: לחברה אין משרד בארץ
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל 359-52573599
דוא"ל bacvar@bgaircharter.com
קישור לאתר http://www.bgaircharter.com/en/home-2/
מדינה בולגריה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל 359-52573599
דוא"ל bacvar@bgaircharter.com
קישור לאתר http://www.bgaircharter.com/en/home-2/
מדינה בולגריה