אדריה איירוייז

מדינה: סלובניה, מיקום סניף בארץ: בניין אל על, בן יהודה 32, תל-אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ בניין אל על, בן יהודה 32, תל-אביב
טלפון +972-3-522316
טלפון חו"ל 972-386-13691010
דוא"ל Adria.tlv@hotmail.co.uk
פקס +972-3-5240895
קישור לאתר https://www.adria.si/en/?SaveCountry=1
מדינה סלובניה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ בניין אל על, בן יהודה 32, תל-אביב
טלפון +972-3-522316
טלפון חו"ל 972-386-13691010
דוא"ל Adria.tlv@hotmail.co.uk
פקס +972-3-5240895
קישור לאתר https://www.adria.si/en/?SaveCountry=1
מדינה סלובניה