אדריה איירוייז

מדינה: סלובניה, מיקום סניף בארץ: בניין אל על, בן יהודה 32, תל-אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מדינה סלובניה
מיקום סניף בארץ בניין אל על, בן יהודה 32, תל-אביב
דוא"ל Adria.tlv@hotmail.co.uk
טלפון +972-3-5223161
טלפון חו"ל +386-13691010
פקס +972-3-5240895
קישור לאתר https://adria.si
מפרט המוצר
מדינה סלובניה
מיקום סניף בארץ בניין אל על, בן יהודה 32, תל-אביב
דוא"ל Adria.tlv@hotmail.co.uk
טלפון +972-3-5223161
טלפון חו"ל +386-13691010
פקס +972-3-5240895
קישור לאתר https://adria.si