אוסטריאן איירליינס

מדינה: אוסטריה, מיקום סניף בארץ: רח' שארית ישראל 37, תל-אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' שארית ישראל 37, תל-אביב
טלפון +972-3-5135353
טלפון חו"ל 972-43051-7661061
קישור לאתר http://www.austrian.com/
מדינה אוסטריה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' שארית ישראל 37, תל-אביב
טלפון +972-3-5135353
טלפון חו"ל 972-43051-7661061
קישור לאתר http://www.austrian.com/
מדינה אוסטריה