אייר מלטה

מדינה: מלטה, מיקום סניף בארץ: לחברה אין משרד בארץ
מקור מידע: אייר מלטה
מפרט המוצר
מדינה מלטה
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל +3562-1662211
קישור לאתר http://www.airmalta.com/
מפרט המוצר
מדינה מלטה
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל +3562-1662211
קישור לאתר http://www.airmalta.com/