אייר מלטה

מדינה: מלטה, מיקום סניף בארץ: לחברה אין משרד בארץ
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל 3562-1662211
קישור לאתר http://www.airmalta.com/
מדינה מלטה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל 3562-1662211
קישור לאתר http://www.airmalta.com/
מדינה מלטה