אייר סיני

מדינה: מצרים, מיקום סניף בארץ: רח' בן יהודה 1, תל-אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' בן יהודה 1, תל-אביב
טלפון +972-3-5102481
פקס +972-3-5102486
דוא"ל AirSinai_TLV@hotmail.com
קישור לאתר http://www.iaa.gov.il/he-IL/airports/BenGurion/Airlines/Pages/Air-Sinai.aspx
מדינה מצרים
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' בן יהודה 1, תל-אביב
טלפון +972-3-5102481
פקס +972-3-5102486
דוא"ל AirSinai_TLV@hotmail.com
קישור לאתר http://www.iaa.gov.il/he-IL/airports/BenGurion/Airlines/Pages/Air-Sinai.aspx
מדינה מצרים