אייר סרביה

מדינה: סרביה, מיקום סניף בארץ: משרד Open sky, רח' בן-יהודה 23, תל-אביב
מקור מידע: אייר סרביה
מפרט המוצר
מדינה סרביה
מיקום סניף בארץ משרד Open sky, רח' בן-יהודה 23, תל-אביב
טלפון +972-3-7951333
טלפון חו"ל +38111-3112123
דוא"ל callcenter@airserbia.com
קישור לאתר http://www.airserbia.com/en/welcome
מפרט המוצר
מדינה סרביה
מיקום סניף בארץ משרד Open sky, רח' בן-יהודה 23, תל-אביב
טלפון +972-3-7951333
טלפון חו"ל +38111-3112123
דוא"ל callcenter@airserbia.com
קישור לאתר http://www.airserbia.com/en/welcome