אייר סרביה

מדינה: סרביה, מיקום סניף בארץ: משרד Open sky, רח' בן-יהודה 23, תל-אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ משרד Open sky, רח' בן-יהודה 23, תל-אביב
טלפון חו"ל 38111-3112123
דוא"ל callcenter@airserbia.com
טלפון +972-3-7951333
קישור לאתר http://www.airserbia.com/en/welcome
מדינה סרביה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ משרד Open sky, רח' בן-יהודה 23, תל-אביב
טלפון חו"ל 38111-3112123
דוא"ל callcenter@airserbia.com
טלפון +972-3-7951333
קישור לאתר http://www.airserbia.com/en/welcome
מדינה סרביה