אייר קנדה

מדינה: קנדה, מיקום סניף בארץ: רח' דרך מנחם בגין 123, מגדלי עזריאלי, תל-אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' דרך מנחם בגין 123, מגדלי עזריאלי, תל-אביב
טלפון +972-3-6072111
פקס +972-3-6091221
קישור לאתר https://www.aircanada.com/il/en/aco/home.html
טלפון חו"ל 1514-3933333
דוא"ל   phishing.hameconnage@aircanada.ca
מדינה קנדה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' דרך מנחם בגין 123, מגדלי עזריאלי, תל-אביב
טלפון +972-3-6072111
פקס +972-3-6091221
קישור לאתר https://www.aircanada.com/il/en/aco/home.html
טלפון חו"ל 1514-3933333
דוא"ל   phishing.hameconnage@aircanada.ca
מדינה קנדה