אילת: מלאה הרפתקאות

שפה: אנגלית, משך: 1:11, שנת הפקה: 2017
מקור מידע: משרד התיירות
אזור: אילת

מפרט המוצר
אזור אילת
משך 1:11
שפה אנגלית
זכויות יוצרים משרד התיירות
שנת הפקה 2017
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/lCZClrGH9qM
עיר אילת

מפרט המוצר
אזור אילת
משך 1:11
שפה אנגלית
זכויות יוצרים משרד התיירות
שנת הפקה 2017
קישור לאתר https://www.youtube.com/embed/lCZClrGH9qM
עיר אילת