אילת, היום 28-41

אזור: אילת, טמפרטורה מחר: 10 - 21 C°, טמפרטורה מחרתיים: 13 - 24 C°
מקור מידע: השירות המטאורולוגי הישראלי
מפרט המוצר
אזור אילת
עיר אילת
תאריך עדכון אחרון 13-8-2019
טמפרטורה היום 28 - 41 C°
אחוזי לחות היום 15 - 15
כיוון רוחות ומהירות היום 045-135/10-25
טמפרטורה מחר 28 - 39 C°
טמפרטורה מחרתיים 29 - 41 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 28 - 42 C°
מפרט המוצר
אזור אילת
עיר אילת
תאריך עדכון אחרון 13-8-2019
טמפרטורה היום 28 - 41 C°
אחוזי לחות היום 15 - 15
כיוון רוחות ומהירות היום 045-135/10-25
טמפרטורה מחר 28 - 39 C°
טמפרטורה מחרתיים 29 - 41 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 28 - 42 C°