אליטליה

מדינה: איטליה, מיקום סניף בארץ: רח' המרד 25, תל-אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' המרד 25, תל-אביב
טלפון +972-3-7960700/66
דוא"ל sbhlaw@netvision.net.il
טלפון חו"ל 390-6892010
קישור לאתר https://www.alitalia.com/il_en/
מדינה איטליה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' המרד 25, תל-אביב
טלפון +972-3-7960700/66
דוא"ל sbhlaw@netvision.net.il
טלפון חו"ל 390-6892010
קישור לאתר https://www.alitalia.com/il_en/
מדינה איטליה