אליטליה

מדינה: איטליה, מיקום סניף בארץ: רח' המרד 25, תל-אביב
מקור מידע: אליטליה
מפרט המוצר
מדינה איטליה
מיקום סניף בארץ רח' המרד 25, תל-אביב
טלפון +972-3-7960700/66
טלפון חו"ל +390-6892010
דוא"ל sbhlaw@netvision.net.il
קישור לאתר https://www.alitalia.com/il_en/
מפרט המוצר
מדינה איטליה
מיקום סניף בארץ רח' המרד 25, תל-אביב
טלפון +972-3-7960700/66
טלפון חו"ל +390-6892010
דוא"ל sbhlaw@netvision.net.il
קישור לאתר https://www.alitalia.com/il_en/