ארקיע

מדינה: ישראל, מיקום סניף בארץ: שדה תעופה דב הוז, רח' לוי אשכול, תל אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מדינה ישראל
מיקום סניף בארץ שדה תעופה דב הוז, רח' לוי אשכול, תל אביב
טלפון חו"ל +972-3-6903333
פקס +972-3-6903311
דוא"ל customer.service@arkia.co.il
קישור לאתר http://www.arkia.co.il/
מפרט המוצר
מדינה ישראל
מיקום סניף בארץ שדה תעופה דב הוז, רח' לוי אשכול, תל אביב
טלפון חו"ל +972-3-6903333
פקס +972-3-6903311
דוא"ל customer.service@arkia.co.il
קישור לאתר http://www.arkia.co.il/