Sorry - this product is no longer available

מושבת הראשונים ראש פינה

סוג אטרקציה: ארכיאולוגיה והיסטוריה, אתרים לאומיים, אזור: צפון, כתובת: מושבת הראשונים, ראש פינה העתיקה
מקור מידע: המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
אזור: צפון

בשנת 1878 (תרל"ח) יצאה מהיישוב הישן בצפת חבורת צעירים יהודים שמאסו בכספי ה"חלוקה" וביקשו להתיישב במקום חדש ולעבוד בו את האדמה.

הם ניסו לקיים כאן יישוב חקלאי בשם "גיא אוני", אך הניסיון לא צלח ורובם עזבו. במקום נשארו רק משפחות אחדות.
ב-1882 הגיעו למקום כ-30 משפחות חברות חובבי ציון ממוינשט שברומניה והקימו מושבה חקלאית בשם "ראש פינה", על פי הפסוק: "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה".

(תהילים, קי"ח, כ"ב) באתר השחזור הציורי ומלא הקסם תזכו להציץ אל החיים בראשית הציונות בגליל. כאן ממתין לכם שחזור של מושבת ראשונים, על בתיה ומבני הציבור שלה: בית הפקידות, בית פרופסור מר, בית הכנסת, בית המורה, בית המלון של אלתר שוורץ, בתי המתיישבים הראשונים, מערת שלמה בן יוסף ומצפה נמרוד.

במקום נמצא גם הארכיון ההיסטורי של המושבה, גלריות לאמנות, בתי קפה ומסעדות. ב-2015 נחנכה תערוכת הקבע בבית פרופסור מר ושמה "פרופור מר: על מלריה, יתושים ו-DDT".

בסיורים הנערכים במקום: סיור מומחז אל ראשית התיישבות, סיור בעקבות ספרה של שולמית לפיד "גיא אוני", סיור בבית העלמין הישן, סיור גלריות וסיור בוואדי ראש פינה.

מפרט המוצר
סוג אטרקציה אתרים לאומיים
סוג אטרקציה ארכיאולוגיה והיסטוריה
אזור צפון
כתובת מושבת הראשונים, ראש פינה העתיקה
טלפון +972-4-6936913
שעות פתיחה בימים: ראשון-חמישי 16:00-9:00, ימים שישי ושבת: 14:00-10:00
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
דוא"ל il.shichzur@netvision.net
קישור לאתר http://bit.ly/2nqLUJn

בשנת 1878 (תרל"ח) יצאה מהיישוב הישן בצפת חבורת צעירים יהודים שמאסו בכספי ה"חלוקה" וביקשו להתיישב במקום חדש ולעבוד בו את האדמה.

הם ניסו לקיים כאן יישוב חקלאי בשם "גיא אוני", אך הניסיון לא צלח ורובם עזבו. במקום נשארו רק משפחות אחדות.
ב-1882 הגיעו למקום כ-30 משפחות חברות חובבי ציון ממוינשט שברומניה והקימו מושבה חקלאית בשם "ראש פינה", על פי הפסוק: "אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה".

(תהילים, קי"ח, כ"ב) באתר השחזור הציורי ומלא הקסם תזכו להציץ אל החיים בראשית הציונות בגליל. כאן ממתין לכם שחזור של מושבת ראשונים, על בתיה ומבני הציבור שלה: בית הפקידות, בית פרופסור מר, בית הכנסת, בית המורה, בית המלון של אלתר שוורץ, בתי המתיישבים הראשונים, מערת שלמה בן יוסף ומצפה נמרוד.

במקום נמצא גם הארכיון ההיסטורי של המושבה, גלריות לאמנות, בתי קפה ומסעדות. ב-2015 נחנכה תערוכת הקבע בבית פרופסור מר ושמה "פרופור מר: על מלריה, יתושים ו-DDT".

בסיורים הנערכים במקום: סיור מומחז אל ראשית התיישבות, סיור בעקבות ספרה של שולמית לפיד "גיא אוני", סיור בבית העלמין הישן, סיור גלריות וסיור בוואדי ראש פינה.

מפרט המוצר
סוג אטרקציה אתרים לאומיים
סוג אטרקציה ארכיאולוגיה והיסטוריה
אזור צפון
כתובת מושבת הראשונים, ראש פינה העתיקה
טלפון +972-4-6936913
שעות פתיחה בימים: ראשון-חמישי 16:00-9:00, ימים שישי ושבת: 14:00-10:00
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
דוא"ל il.shichzur@netvision.net
קישור לאתר http://bit.ly/2nqLUJn