בולגריה אייר

מדינה: בולגריה, מיקום סניף בארץ: Open Sky,בן יהודה 23, תל אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מדינה בולגריה
מיקום סניף בארץ Open Sky,בן יהודה 23, תל אביב
טלפון +972-3-7951555
טלפון חו"ל +3592-4020400
קישור לאתר https://www.air.bg/en
מפרט המוצר
מדינה בולגריה
מיקום סניף בארץ Open Sky,בן יהודה 23, תל אביב
טלפון +972-3-7951555
טלפון חו"ל +3592-4020400
קישור לאתר https://www.air.bg/en