בולגריאן אייר

מדינה: בולגריה, מיקום סניף בארץ: Open Sky, רח' בן יהודה 23, תל אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ Open Sky, רח' בן יהודה 23, תל אביב
טלפון +972-3-7951555
טלפון חו"ל 3592-4020400
קישור לאתר https://www.air.bg/en
מדינה בולגריה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ Open Sky, רח' בן יהודה 23, תל אביב
טלפון +972-3-7951555
טלפון חו"ל 3592-4020400
קישור לאתר https://www.air.bg/en
מדינה בולגריה