בנק ירושלים בע"מ - ביתר עלית

בנק ירושלים בע"מ - ביתר עלית
מקור מידע: בנק ישראל
מפרט המוצר
שם הבנק בנק ירושלים בע"מ
קוד בנק 54
שם סניף ביתר עלית
קוד סניף 40
כתובת ישמח ישראל 2 5832105
עיר בית שמש
עיר ביתר עילית
מיקוד 9055702
טלפון 076-8095026
פקס
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות לא
תאריך עדכון אחרון 28/06/2020
מפרט המוצר
שם הבנק בנק ירושלים בע"מ
קוד בנק 54
שם סניף ביתר עלית
קוד סניף 40
כתובת ישמח ישראל 2 5832105
עיר בית שמש
עיר ביתר עילית
מיקוד 9055702
טלפון 076-8095026
פקס
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות לא
תאריך עדכון אחרון 28/06/2020