Sorry - this product is no longer available

בית לוי אשכול

סוג אטרקציה: ארכיאולוגיה והיסטוריה, אתרים לאומיים, אזור: ירושלים והסביבה, כתובת: שדרות בן מיימון 44-48, ירושלים
מקור מידע: בית לוי אשכול
אזור: ירושלים והסביבה

ב-1977 נמסר הבית לרשות יד לוי אשכול ולהנצחת זכרו של ראש הממשלה לוי אשכול, אך לא ניתנו בידה משאבים לשיקום המבנה הנטוש.
עבודות תכנון ובנייה שהחלו לקראת סוף המאה נאלצו להיעצר ב-2003 עקב בעיות מימון. ב-2014 נרתמה יד לוי אשכול לחידוש עבודות השיקום במקום, אשר הושלמו בשלהי 2016.
תוך כדי תקופה זו, ב-1989 הוגדר המבנה כבעל ערך אדריכלי והיסטורי.
כיום הבית מהווה משכן קבע לפעילות יד לוי אשכול.
קומת הקרקע במבנה נפתחה כמרכז מבקרים הכולל תצוגה תקופתית של שחזור חדרי בית ראש הממשלה ובו סיור אינטראקטיבי להכרות עם תולדות חייו ופועלו של לוי אשכול. בארונות התצוגה שולבה ספריית העיון של יד לוי אשכול.
הקומה העליונה במבנה משמשת לקיום ואירוח פעילות חינוכית וציבורית, הרצאות וערבי לימוד.

מפרט המוצר
סוג אטרקציה ארכיאולוגיה והיסטוריה
סוג אטרקציה אתרים לאומיים
אזור ירושלים והסביבה
כתובת שדרות בן מיימון 44-48, ירושלים
שעות פתיחה ללא הגבלה
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
קישור לאתר http://www.levi-eshkol.org.il/BeitEshkol
טלפון +972-2-625-2357

ב-1977 נמסר הבית לרשות יד לוי אשכול ולהנצחת זכרו של ראש הממשלה לוי אשכול, אך לא ניתנו בידה משאבים לשיקום המבנה הנטוש.
עבודות תכנון ובנייה שהחלו לקראת סוף המאה נאלצו להיעצר ב-2003 עקב בעיות מימון. ב-2014 נרתמה יד לוי אשכול לחידוש עבודות השיקום במקום, אשר הושלמו בשלהי 2016.
תוך כדי תקופה זו, ב-1989 הוגדר המבנה כבעל ערך אדריכלי והיסטורי.
כיום הבית מהווה משכן קבע לפעילות יד לוי אשכול.
קומת הקרקע במבנה נפתחה כמרכז מבקרים הכולל תצוגה תקופתית של שחזור חדרי בית ראש הממשלה ובו סיור אינטראקטיבי להכרות עם תולדות חייו ופועלו של לוי אשכול. בארונות התצוגה שולבה ספריית העיון של יד לוי אשכול.
הקומה העליונה במבנה משמשת לקיום ואירוח פעילות חינוכית וציבורית, הרצאות וערבי לימוד.

מפרט המוצר
סוג אטרקציה ארכיאולוגיה והיסטוריה
סוג אטרקציה אתרים לאומיים
אזור ירושלים והסביבה
כתובת שדרות בן מיימון 44-48, ירושלים
שעות פתיחה ללא הגבלה
חניה כן
מתאים לילדים כן
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
קישור לאתר http://www.levi-eshkol.org.il/BeitEshkol
טלפון +972-2-625-2357