בית שאן, היום 13-24

אזור: צפון, טמפרטורה מחר: 6 - 19 C°, טמפרטורה מחרתיים: 11 - 19 C°
מקור מידע: השירות המטאורולוגי הישראלי
מפרט המוצר
אזור צפון
עיר בית שאן
תאריך עדכון אחרון 4-12-2020
טמפרטורה היום 13 - 24 C°
אחוזי לחות היום 45 - 45
כיוון רוחות ומהירות היום 045-135/5-10
טמפרטורה מחר 15 - 22 C°
טמפרטורה מחרתיים 13 - 21 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 13 - 23 C°
מפרט המוצר
אזור צפון
עיר בית שאן
תאריך עדכון אחרון 4-12-2020
טמפרטורה היום 13 - 24 C°
אחוזי לחות היום 45 - 45
כיוון רוחות ומהירות היום 045-135/5-10
טמפרטורה מחר 15 - 22 C°
טמפרטורה מחרתיים 13 - 21 C°
טמפרטורה עוד שלושה ימים 13 - 23 C°