בלאביה

מדינה: בלארוס , מיקום סניף בארץ: רח' פרישמן 8 , תל אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' פרישמן 8 , תל אביב
טלפון +972-3-5292994
טלפון חו"ל 37517-2202555
פקס +972-3-5292996
דוא"ל support@belavia.by
קישור לאתר https://en.belavia.by/home?newSite=1
מדינה בלארוס
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ רח' פרישמן 8 , תל אביב
טלפון +972-3-5292994
טלפון חו"ל 37517-2202555
פקס +972-3-5292996
דוא"ל support@belavia.by
קישור לאתר https://en.belavia.by/home?newSite=1
מדינה בלארוס