בלו אייר

מדינה: רומניה, מיקום סניף בארץ: לחברה אין משרד בארץ
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מדינה רומניה
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל +4021-09069520059
קישור לאתר http://www.blueairweb.com/first-page/
מפרט המוצר
מדינה רומניה
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל +4021-09069520059
קישור לאתר http://www.blueairweb.com/first-page/