בלו בירד איירוויז

מדינה: יוון, מיקום סניף בארץ: לחברה אין משרד בארץ
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל 3028-10336326
דוא"ל info@bluebirdair.com
קישור לאתר http://www.bluebirdair.gr/
מדינה יוון
מפרט המוצר
מיקום סניף בארץ לחברה אין משרד בארץ
טלפון חו"ל 3028-10336326
דוא"ל info@bluebirdair.com
קישור לאתר http://www.bluebirdair.gr/
מדינה יוון