גאורגיאן איירוויז

מדינה: גאורגיה, מיקום סניף בארץ: בן יהודה 124, תל אביב
מקור מידע: רשות שדות התעופה
מפרט המוצר
מדינה גאורגיה
מיקום סניף בארץ בן יהודה 124, תל אביב
טלפון +972-3-5291348
טלפון חו"ל +99532-2157522
קישור לאתר https://www.georgian-airways.com/en/
דוא"ל tel-aviv@georgian-airways.com
מפרט המוצר
מדינה גאורגיה
מיקום סניף בארץ בן יהודה 124, תל אביב
טלפון +972-3-5291348
טלפון חו"ל +99532-2157522
קישור לאתר https://www.georgian-airways.com/en/
דוא"ל tel-aviv@georgian-airways.com