גלריית תמונות

גלריית תמונות

משרד התיירות מציג באתרי האינטרנט שלו גלריית תמונות, ובה למעלה מ- 2,000 תמונות של נופי הארץ ואתריה. 

גורמים המעוניינים להשתמש בתמונות יכולים לעשות כך בכפוף לתנאים ולמגבלות הבאים:

א. ניתן להשתמש בתמונות רק למטרות שלא ישחיתו את החומר המקורי וכן לא ישנו את ייעודו או אופיו.
ב. בכל מקרה בו מופיע שם הצלם בפרטי התמונה, יש לציין את שמו ליד התמונה.
ג. יש לציין כי התמונות שייכות למשרד התיירות של ישראל בכתובת http://info.goisrael.com, אלא אם כן קיבל המשתמש פטור מיוחד ממשרד התיירות של ישראל.
ד. צד המשתמש בתמונה/תמונות מאתר אינטרנט זה אינו יכול לייחס לעצמו את התמונה/ות או ליחסן לצד אחר, אלא רק למשרד התיירות של ישראל בכתובת http://info.goisrael.com
ה. הורדת התמונות מאתר האינטרנט והשימוש בהן מהווה הסכמת המשתמש לתנאים והגבלות אלו.

הצג
מיין לפי

Filter by:

Clear All