בנק ירושלים בע"מ - דלית אל כרמל

בנק ירושלים בע"מ - דלית אל כרמל
מקור מידע: בנק ישראל
מפרט המוצר
שם הבנק בנק ירושלים בע"מ
קוד בנק 54
שם סניף דלית אל כרמל
קוד סניף 95
כתובת פל ים 9 5151201
עיר חיפה
מיקוד 3309512
טלפון 076-8085052
פקס
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
תאריך עדכון אחרון 09/12/2019
מפרט המוצר
שם הבנק בנק ירושלים בע"מ
קוד בנק 54
שם סניף דלית אל כרמל
קוד סניף 95
כתובת פל ים 9 5151201
עיר חיפה
מיקוד 3309512
טלפון 076-8085052
פקס
נגישות לאנשים עם מוגבלות כן
תאריך עדכון אחרון 09/12/2019