האם השילוט בדרכים בישראל קיים גם בשפות זרות?

מקור מידע: משרד התיירות

ככלל, בשילוט ההדרכה בדרכים בין עירוניות כל המסרים בשילוט יופיעו בכיתוב עברי, ערבי ובאותיות לטיניות (זה מתחת לזה בסדר עברי, ערבי ואותיות לטיניות).

ככלל, בשילוט ההדרכה בדרכים בין עירוניות כל המסרים בשילוט יופיעו בכיתוב עברי, ערבי ובאותיות לטיניות (זה מתחת לזה בסדר עברי, ערבי ואותיות לטיניות).